Tot op heden is het helaas nog niet mogelijk om de ziekte van Huntington te genezen. Gelukkig is er wel medicatie die de symptomen kunnen verminderen en de ziekte dragelijker kunnen maken. Deze medicijnen zijn er met name op gericht om de ongecontroleerde bewegingen te beperken. Daarnaast zijn er medicijnen om de depressies en stemmingswisselingen controleerbaar te maken en te beperken. Tot slot zijn er medicijnen die invloed hebben op de gedragsstoornissen.

Bij de ziekte van Huntington is het per persoon verschillende welke medicatie er noodzakelijk is. In extreme gevallen zal de patiënt met alle medicijnen te maken krijgen. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde medicijnen bij sommige personen met Huntington minder goed aanslaan dan andere medicijnen. Per persoon wordt er dus zorgvuldig bekeken welke medicijnen van toepassing zijn.

Behandeling zonder medicatie

Naast de medicatie kan je de ziekte van Huntington ook behandelen zonder medicatie. Zo kunnen problemen met kauwen en slikken worden vermindert met behulp van een logopedist. Na verloop van tijd kan het noodzakelijk zijn om sondevoeding via de buikwand toe te dienen. De logopedist kan ook ondersteuning geven als het gaat om het verbeteren van de communicatie en de spraakproblemen.

Voor de mensen die te maken krijgen met de ziekte van Huntington zijn de gevolgen erg groot. Het is daarom van groot belang om goed voorbereidt te zijn en te weten wat u en uw naaste familie te wachten staat. De behandeling van Huntington is erg intensief.