De ziekte van Huntington kent twee verschillende groepen met symptomen. Zo kunnen we lichamelijke en geestelijke symptomen onderscheiden. Bij de ziekte van Huntington is er sprake van een combinatie van deze twee groepen symptomen.

Als het gaat om de lichamelijke symptomen bij Huntington, kunnen we stellen dat deze doorgaans van subtiele aard zijn. De patiënten ogen vaak zenuwachtig en gestrest en hebben trekjes van onrust in bijvoorbeeld het gezicht. Daarnaast hebben patiënten last van een duidelijke vermindering van het evenwichtsgevoel en kunnen zij soms dronken ogen, door de ongecoördineerde bewegingen zie zij maken. Wanneer de ziekte van Huntington zich in een latere fase bevindt, dan kunnen deze symptomen een stuk extremer worden. Daarnaast kan ook het spreken en slikken voor grote problemen gaan zorgen. Wanneer de ziekte van Huntington optreedt bij jeugdige mensen, zullen de symptomen doorgaans verschillen van de symptomen bij volwassenen. Bij jonge mensen treedt, in tegenstelling tot volwassenen, vaak spierstijfheid op. De ziekte van Huntington komt echter vrij weinig bij jongeren voor. Wanneer de ziekte van Huntington wel voorkomt bij jongeren, is de ziekte vaak overgeërfd van de vader.

Geestelijke symptomen bij de ziekte van Huntington

In tegenstelling tot de geestelijke symptomen, zijn de lichamelijke symptomen voor de buitenwereld doorgaans duidelijk zichtbaar. Naasten zullen geestelijke symptomen en veranderingen in gedrag echter wel eerder opmerken. Denk bijvoorbeeld aan prikkeligheid, geheugenverlies, somberheid en bijvoorbeeld verlies aan concentratievermogen. Deze symptomen zijn niet specifiek kenmerken voor Huntington, maar treden doorgaans wel op. Huntington is tevens ook erg moeilijk te behandelen.